Dosya Adi Uzantilari
Eger hakkinda bilgi isteyen varsa dosya uzantilari , o zaman dogru zamanda dogru yerdesiniz.

Veri Dosya Uzantilari

UzantilariDernekler
wyuwyBuild Update Data
wzdSharp Wizard Data
x00Paradox Secondary Index
x01Paradox Secondary Index
x02Paradox Secondary Index
x03Paradox Secondary Index
x04Paradox Secondary Index
x05Paradox Secondary Index
x06Paradox Secondary Index
x07Paradox Secondary Index
x08Paradox Secondary Index
x09Paradox Secondary Index
x1X1 Saved Search
x1sX1 Search Saved Search
x36Xplorer360 Data
x3pXML 3D Surface Profile
x61Lenovo ThinkPad X61 Bios Update
x83GAEB DA XML Data File
xacGnuCash Data
xacXMetaL Author Customization File
xaddMicrosoft Expression Web Add-in
xadesXAdES Signature
xadmlXML-Based Application Description Information
xafIMVU Animation
xafAutodesk 3D Studio MAX XML Animation
xaimlXAIML Chatterbot Database File
xaoSALOME Geometry XAO Data
xapplSpoon XML Application Configuration
xasPro/ENGINEER XAS File
xbbDVIPDFMx Output File
8146 bir 7711-7740